African National Congress

African National Congress Nelson Mandela ukuphuma kwakhe etilongweni.

SANNC (London, 1914): Thomas Mapike, Walter Rubusana, John Langalibalele Dube, Saul Msane, Sol Plaatje.

Commons-logo.svg African National Congress