Ilizwekazi

(Redirected from Amazwekazi)

Ilizwekazi yindawo enkulu yomhlaba edibeneyo apha emhlabeni. kuyavunyelwana okokuba asixhenxe amazwekazi: yi-Africa, yi-Antarctica, yi-Asia, yiYurophu, yiNorth America, yi-Australasia okanye i-Oceania,[1] kunye neSouth America.[2][3]

Imephu ebonisa amazwekazi:
    North America
    South America
    Antarctica
    Africa
    Europe
    Asia
    Oceania


Ilizwekazi yindawo enkulu yomhlaba apha emhlabeni eqokoleleneyo yaba yinto enye. ngokwesithethe kwavunyelwana okokuba asixhenxe amazwekazi: yi-Africa, yi-Antarctica, yi-Asia, yiYurohu, Ngumntla Melika, yi-Australasia okanye yi-Oceania,[4] and South America.[2][5]

Ezinye iinguquleloEdit

i-AustraliaEdit

Babakho abathi iAustralia yenye yamazwekazi asixhenxe.[6] abanye bathi iAustralia yinxalenye ye-Oceania. i-Oceania yingingqi ebandakanya ii-Australia, iNew Zealand kunye nePacific Islands.[7] Eyesithathu indlela indlela ligama elithi Australasia, lona liquka onke amazwe ubuncinane kwilizwekazi eAustralian. Oku kuquka isiqithi sase saseNew Guinea, eTasmania, eNew Zealand kunye neqela leziqithana. Lingakwicala langasemntla-mpuma weWallace Line, linomahluko omkhulu kunobo baseAsia.

"Iquka zonke iziqithi zeMalay Archipelago... kunye namaqela ngamaqela eziqithi kwiPacific. eli gama belisoloko lisetyenziswa kwiintsingiselo ezahlukeneyo".[8]

UmNtla nomZantsi MelikaEdit

Umntla Melika kunye nomZantsi Melika ngamazwekazi asoloko echazwa ngelithi ngama "NgamaAmerika". Oku kunika ithuba lokubandakanya imelika esembindini kunye neziqithi zeCaribbean. Ngaphaya koko iMelika ekumbindi Melika ibalwa nje ngelinye ilizwekazi laseMntla Melika.

ImithomboEdit

  1. Either are accepted terms
  2. 2.0 2.1 Continent (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved 12 December 2009.
  3. "Continents: What is a Continent?" National Geographic retrieved 2009-08-22  "Uninzi lwabantu lona lwazi amazwekazi asixhenxe iAsia, iAfrica, iNorth America, iSouth America, iAntarctica, iEurope, kunye neAustralia, ukusuka kwelona likhulu ukuya kwelona lincinane—nangona maxa wambi iEurope neAsia zisaziwa njengelizwekazi elinye, iEurasia."
  4. Either are accepted terms
  5. "Continents: What is a Continent?" National Geographic retrieved 2009-08-22  "La mazwekazi asixhenxe ngawona mazwekazi aziwayo ngabantu abaninzi; —iAsia, iAfrica, UmNtla Melika, Umzantsi Melika, iAntarctica, iYurophu, kunye neAustralia, ukusuka kwelona lakhe lalikhulu ukuya kwelona lincinane.—maxa wambi iyurophu neAsia ngamazwekazi athathwa njengelizwekazi elinye, iEurasia."
  6. "World fact book - Australia" archived from the original on 2015-07-03 retrieved 2015-02-26 
  7. Worldatlas.com - Australia
  8. Wallace, Alfred Russel 1893. Australasia, vol 1. London: Stanford. Chapter 1: Definition.