Diepgezet

Diepgezet yidolophu encinci efumaneka kwilixa lakwa Gert Sibande District Municipality, Mpumalanga, eMzantsi Afrika.