Evaton ilokishi kwiPhondo yaRhawuti laseMzantsi Afrika.