Hilde Holger

UHilde Bohmer-Behram (igama ekuzalweni Hilde Sofer, igama lesigaba Hilde Holger; 18 Eyedwarha 1905, Vienna – 24 Eyomsintsi 2001, London) wayengumdanisi waseAustria. Wabalekela eBrithani ukuba abalekele intshutshiso yamaNazi.