Open main menu
Gutenberg Bible.jpg

iBhayibhile ivela kwigama lesiGrike, yiyo nayiphi na yeengqokelela zezibhalo zenkolo yamaJuda namaKristu. IBhayibhile ayifumaneki ngohlobo olunye njengoko okubhaliweyo okweencwadi ngeencwadi kuyahlukahlukana kwiimvaba ngeemvaba.

Bona kwakhoEdit