Ifiziki

(Redirected from IFiziki)

Ifiziki, lisebe lezenzululwazi, sisifundo samandla okutyhala into kunye nefuthe elenziwa ngala mandla endalweni.  Ifiziki yanamhla idibanisa ulwazi lweengcaphephe kwezenzululwazi ngemithetho yesymmetry nogcino mandla (amandla, amendu, ukubasa, kunye ne-parity). Igama elithi fiziki lisuka kwigama lesigrike elithi ἡ φύσις "indalo".