IKhalifoniya

IKhalifoniya yiphondo lamaphondo angamashumi amahlanu eMelika. Idolophu elikomkhulu yaseKhalifoniya yiSacramento.