Icawa yindawo yokuhlanganisana yamaKristu, nokuba angamaKatolika, amaOthodoki okanye amaProtestanti