Imali

Imali iphepha elincinane elisetyenziwa ngabantu xabethenga Izinto abazifunayo.