Imfundo

Imfundo (Kukuba) inkqubo yokufunda lula. Ulwazi, izakhono, izinto ezilixabiso, iinkolelo, kunye nezenzo iqela labantu kudluliselwa kwabanye abantu, esebenzisa kwamabali, incoko, ukufundisa, uqeqesho, okanye imfunalwazi.

Ntetho kwi-Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University ePrague
Abantwana besikolo ehleli emthunzini kwebhoma in Bamzai, kufuphi Gardez, Paktya Province, Afghanistan.
Nxaxheba umfundi kuKhuphiswano FIRST Robotics Competition, Washington, D.C.
Isikolo Indian e Mizoram ibhiyozela Teachers' Day

Imfundo kwenzeka phantsi kweliso kootitshala, kodwa abafundi sibafundise inkqubo yokufunda ebizwa autodidactic. Lapho ukusebenza formative kwindlela enye acinga, avakalelwa, okanye zenzo zemfundo.