Isarha sisixhobo senkcenkce okanye se-metal esitshwezwe sabukhali nesisetyenziswa ukuze sisike yonke into.

Umsibenzi e isarha.
Isarha enkolo.

Commons-logo.svg Hand saws