Isibhukubhuku somzimba

Template:Translate Isibhukubhuku somzimba okanye i-torso ligama elisetyenziswa kuqhaqho mzimba elisetyenziswa kwimizimba yezilwanyana ezininzi (kuquka naleyo yabantu) ukusuka entanyeni ukuya emilenzeni [1] esi sibhukubhuku somzimba siquka umntla ekuthiwa yi-thorax osuka entanyeni ukuya esinqeni nomzantsi ekuthiwa yi-abdomen osuka esinqeni uye kuma emilenzeni.

Human male body anatomy.jpg

I-AnatomyEdit

Ezona organs zibalulekileyoEdit

 
Nantso ke imbonakalo yamalungu omzimba abalulekileyo kumntla womzimba, kusetyenziswa i-vertebral column kunye ne-rib cage njengeyona ndawo esinokujonga kuyo.

Ezona organs zibaluleke kakhulu nezivaleleke kwi-trunk. Kumntla wesifuba, kukho intliziyo nemiphunga zona zikhuselwe yi-rib cage, ize kuthi kwi-abdomen esemazantsi kubekho ii-organs ezininzi ezijongene nokusilwa kokutya: isibindi, esiveliza inyongo nefuneka kakhulu ekusileni ukutya; ugqongo kunye namathumbu amancinane, wona atsala izakhamzimba ekutyeni; i-anus, apho ilindle lomntu liphuma khona; i-rectum, egcina feces; isingxobo senyongo, esigcina inyongo; izintso, esenza umchamo, the ureters, which pass it to the bladder for storage; and the urethra, which excretes urine and passes sperm through the seminal vesicles. Finally, the pelvic region houses both the male and female reproductive organs.

Ezona zihlunu zomzimba zingundoqoEdit

Isibhukubhuku somzimba singuvimba wamaqela ngamaqela ezihlunu zomzimba. Oku kuquka:

InnervationEdit

Iinjini okanye izihlunu zomzimba, namanye amalungu omzimba zixhunyaniswe ngeentlobo-ntlobo zemithambo, nemvelaphi yayo ikumalungu ei-thoracic vertebrae. umzekelo, i-cutaneous innervation inakekelwe:

Template:Clear

ImithomboEdit