Open main menu

Wikipedia β

Changes

Iphepha Elingundoqo

1,795 bytes added, 10 years ago
nc
Reverted to the last edit on 14 April.
-->
[[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]]
<Text>
<h2> Siyanamkela Mawethu!</h2>
[[Image:Nelson Mandela.jpg|right|thumb|[[Nelson Mandela]]]]
 
==Other African-language Wikipedias that are not among large ones==
Masingen' enkomeni, singaphozisi maseko. <p> Ubuchule bokwenza iWikipedia ekhonza uluntu kwihlabathi jikelele iyasikhuthaza ukuba sizame ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa ngokwakha iXhosapedia. Uluntu oluthetha isiXhosa luthe saa kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu luqukene eMzantsi-Afrika, ikakhulu kwiPhondo iMpuma-Kapa. Siyanimema nonke, mawethu, thathani inxaxheba ekwakheni isiXhosa kwelinxiwa siliphiwa kulo mqulu iWikipedia. Ukwenza njalo kuyakukhuthaza uluntu kwihlabathi jikelele ukuba lufunde ulwimi lwesiXhosa, nto leyo eyakukhuthaza udlelwano nezizwe ngezizwe rhwelele. Lonto ithetha ukuba inkqubela yoMzantsi-Afrika ixhomekeke kwimigudu esiyenzayo ukukhusela iilwimi zabantu abamnyama ukuze zityenziswe banzi kwezo rhwebo nombangazwe nakwamanye amaphulo. Ngamafutshane masithi lo singawo umba apha ume ngoluhlobo:<p><b>
[[:aa:|Afar]]&nbsp;·
1. Imeko yoLwimi lwesiXhosa <p>
[[:af:|Afrikaans]]&nbsp;·
2. Ezendalo <p>
[[:ak:|Akan]]&nbsp;·
3. Ezentlalo <p>
[[:am:|አማርኛ]]&nbsp;·
<p>
[[:bm:|Bamanankan]]&nbsp;·
'''AmaXhosa ngabantu abayithandayo into entle, abantu abakholelwayo kukuhlalisana kakuhle nabanye abantu (bezinye iintlanga nezizwe). Isizwe samaXhosa njengazo zonke izizwe zaseAfrika zikholelwa kakhulu kwizinto zomoya, ubomi obuphilwa ngaba bantu busekelezelwe kwizinto zomoya. Umz: aba bantu bakholelwa ekuthini ukuze baphile ubomi obububo kufuneka bakholise uMdali wabo, uQamata.'''
[[:ny:|Chi-Chewa]]&nbsp;·
</p>
[[:sn:|chiShona]]&nbsp;·
<p>
[[:tum:|chiTumbuka]]&nbsp;·
Abukho ubomi obunokubasa empumelelweni eyiyo bengathanga banqule kuye uQamata abangamboniyo ngeliso lenyama. Kuthi kwakuvisiswana naye uQamata baphile ngokholo lokuba zonke izinto ziza kuhamba kutghg kakuhle, amathamsanqa aza kubalandela ze wona amashwa awagxothe uQamata phakathi kwabo. Eli candelo lisaphuhliswa. Ungatyhafi, uphinde ubuye kwamsinya. Ukuba unanto ithile ufuna ndikubekele apha, yithumele kum nge-email uyenze ibe yi-word attachment. mna ndiza kuyibhala apha ngolo hlobo uyithumele ngalo so ndiyakubongoza bhala kakuhle uyilungise imbalelwano yakho. I-email yam ithi: veech18@yahoo.com. Ifone yona ithi ( 27)73 911 6933. Mandishenxe okwangoku!
[[:ee:|Ɛʋɛ]]&nbsp;·
[[:ff:|Fulfude]]&nbsp;·
[[:ki:|Gĩkũyũ]]&nbsp;·
[[:ha:|هَوُسَ]]&nbsp;·
[[:ig:|Ìgbo]]&nbsp;·
[[:zu:|isiZulu]]&nbsp;·
[[:kr:|Kanuri]]&nbsp;·
[[:rw:|Kinyarwanda]]&nbsp;·
[[:rn:|Kirundi]]&nbsp;·
[[:sw:|Kiswahili]]&nbsp;·
[[:kg:|Kongo]]&nbsp;·
[[:kj:|Kuanyama]]&nbsp;·
[[:ln:|Lingala]]&nbsp;·
[[:lg:|Luganda]]&nbsp;·
[[:mg:|Malagasy]]&nbsp;·
[[:mt:|Malti]]&nbsp;·
[[:om:|Oromoo]]&nbsp;·
[[:ng:|Oshiwambo]]&nbsp;·
[[:hz:|Otsiherero]]&nbsp;·
[[:sg:|Sängö]]&nbsp;·
[[:st:|seSotho]]&nbsp;·
[[:tn:|Setswana]]&nbsp;·
[[:ss:|SiSwati]]&nbsp;·
[[:so:|Soomaaliga]]&nbsp;·
[[:ti:|ትግርኛ]]&nbsp;·
[[:ve:|Tshivenda]]&nbsp;·
[[:tw:|Twi]]&nbsp;·
[[:wo:|Wolof]]&nbsp;·
[[:ts:|Xitsonga]]&nbsp;·
[[:yo:|Yorùbá]]&nbsp;·
(For other large Wikipedias, look into the side-bar.)
 
<!-- interwikis to large Wikipedias (more that 10,000 articles) -->
</p>
[[ar:]][[id:]][[ms:]][[bg:]][[ca:]][[cs:]][[da:]][[de:]][[et:]][[el:]][[en:]][[es:]][[eo:]][[fa:]][[fr:]][[gl:]][[ko:]][[he:]][[hr:]][[io:]][[is:]][[it:]][[lt:]][[hu:]][[nl:]][[ja:]][[no:]][[nn:]][[pag:]][[pl:]][[pt:]][[ro:]][[ru:]][[ru-sib:]][[sk:]][[sl:]][[sr:]][[fi:]][[sv:]][[th:]][[tr:]][[uk:]][[zh:]]
'''4. Ezempilo <p>
5. Ezoqoqosho noshishino<p>
6. Ezombangazwe <p>
7. Ezamandulo </b></p><p>
8. Iziduko okanye Ukuzithutha</p>'''
 
Ezi ke sithi bayibe ziziqingatha ekwakheni le Xhosapedia okwangoku, kodwa ke ziyatshintsha ekuhambeni kwexesha. <p>Malusasazwe ulwazi lokwakhiwa kwale Xhosapedia kuMzantsi-Afrika iphela, ikakhulu kubafundi kumabanga aphezulu. Lo ngumsebenzi wakhe wonke ubani ofuna ukuthath' inxaxheba. Masiphum' iphulo, Mzi kaPhalo, sibiz' iinzululwazi zesiXhosa zize kusixhasa ukwenza ukuba imigudu yethu ihlonipheke kubasebenzisi bomMnathazwe (internet). Ukwenza njalo kukuphilisa inkululeko yesizwe, kukukhonza uluntu, yaye okuphambili kukuzimasa uluntu kwihlabathi liphela.
 
'''AMANDLA! NGAWETHU!'''
 
{| width="60%" style="border:1px solid black"
|
<inputbox>
type=create
width=45
</inputbox>
|}
 
----
<small>
:'''Other Wikis'''
[http://meta.wikipedia.org/ Meta-Wikipedia] - [http://wiktionary.org/ Wiktionary] - [http://wikiquote.org/ Wikiquote] - [http://wikibooks.org/ Wikibooks] - [http://sources.wikipedia.org/ WikiSource]
</small>
----
[http://www.wikipedia.org/ For more information go to the main website]
----
 
==Other African-language Wikipedias that are not among large ones==
[[:aa:|Afar]]
143
edits