Open main menu

Wikipedia β

Changes

Iphepha Elingundoqo

109 bytes added, 10 years ago
no edit summary
''If you speak this language and think it would be cool to have your own Encyclopedia then '''you''' can make it. Go ahead - and start working on your Encyclopedia. (Please Log-in or Create an account first)''<p>
 
<b>Qaphela:</b> Ukuze sikwazi ukutyikityela imbono zethu kuyakufuneka sisebenzise uHTML. Ukuba awukwazi ukusebenzisa uHTML, zingela amagqabantshintshi ezifundo kuMnathazwe okanye cela uncedo kumachule akufuphi nawe akufundise.<p><b>Siyacela, mawethu, niwuhloniphe lo msebenzi. Musa ukubhala ngesiNgesi okanye isiBhulu apha. Siyavana?
<!--
I think this says that it is required to know HTML to use this wiki and that is a load of bull.
 
<b>Qaphela:</b> Ukuze sikwazi ukutyikityela imbono zethu kuyakufuneka sisebenzise uHTML. Ukuba awukwazi ukusebenzisa uHTML, zingela amagqabantshintshi ezifundo kuMnathazwe okanye cela uncedo kumachule akufuphi nawe akufundise.
-->
 
<p><b>Siyacela, mawethu, niwuhloniphe lo msebenzi. Musa ukubhala ngesiNgesi okanye isiBhulu apha. Siyavana?
----
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="plainlinks"
156
edits