Iinjineli zamacandelo ngamacandelo kufuneka zisebenze kunye zenze oosamson elwandle