Ubunkokheli

Ubunkokheli ikukukhokhela iqela labantu okanye iqela lezilwanyana ukuze zikwazi ukuphumeza iinjongo ezithile.[1]

umzali njengekhokheli kusapho lwamadada.

Amaphepha anxulumene neliEdit

  • I-Coach (sport)
  • I-Political economy
  • Inkosi
  • I-Entrepreneur
  • Igorha
  • Umshumayeli
  • Inkokheli egqibeleleyo

IzalathisoEdit

Ezinye ii-websiteEdit