Abazali  bomntu ngumama notata okanye loo mntu ujojnge inzalo yakhe.  ebantwini, umzali ngumntu ongumama okanye ongutata awomntwana. Basenokuba ngabazali abazala umntwana okanye babe bakwenza oko ngenxa yomthetho. 

"''Ngaphantsi komthi omile okwe Hashe leHorse Chestnut" ibhalwe nguMary Cassatt, indawo eyomileyo kunye nombhalo o- aquatint , 1898.

Amaphepha azalana nalaEdit

  • Usapho
  • UMama
  • Umntwana
  • Ukunamathela kosana