11 (inani)

(Redirected from 11)

11 (ishumi elinanye) linani. Liza phakathi kweshumi neshumi elinambini, yi-odd number, kwaye-prime number, emva koo-2, 3, 5, kunye no-7.

← 10 11 12 →
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inani ngokokuma kwento okweshumi elinanye

Kwii-Roman numerals, i-11 libhalwa ngolu hlobo  XI.