Diepkloof ilokishi kwiPhondo yaRhawuti laseMzantsi Afrika.