iRhawuti
Gauteng
iKhapitali iRhawutini (Johannesburg)
iDolophu enkulu iRhawutini
Premier David Makhura (ANC)
Area
 – Total
Ranked : 9th
18 178 km²
abaNtu
 – Bonke (2013)
 – Density
Ranked : 1st
12 728 400
680.0/km²
Ulwimi isiZulu (19.8%)
isiNgesi (13.3%)
isiBhulu (12.4%)
isiSotho (11.6%)
isiPedi (10.6%)
Tshintsha

uPhondo lweRhawuti luPhondo lwaseMzantsi Afrika.

Olu Phondo lasukwa ngokwahlukaniswa nodilizo lwePhondo laseTransvaal.

Isixeko salo yiRhawutini.

Abantu abakulo baqikelelwa kwizigidi ezilishumi elinesibini, amawaka angamakhulu amabini anamanci asixhenxe anesibini namakhulu amabini anamashumi amathandathu anesithathu (12 272.263), kubalwe nje abahlala kulo.

Abantu abaninzi bathetha isiZulu (19,8%), nesiNgesi (13,3%), nesiBhulu (12,4%), nesiSotho (11,6%) nezinye ke iilwimi.

Links tshintsha

Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika  
iFreyistata | iRhawuti | Mntla-Koloni | Ntshona-Koloni
KwaZulu-Natala | Mpuma-Koloni | Limpopo | Mpumalanga | Mntla-Ntshona