Limpopo
iKhapitali iPolokwane
iDolophu enkulu iPolokwane
Premier Stanley Mathabatha (ANC)
Area
 – Total
Ranked : 5th
125 754 km²
abaNtu
 – Bonke (2015)
 – Density
Ranked : 5th
5 726 800
43.0/km²
Ulwimi isiPedi (52.9%)
isiTsonga (17.0%)
isiVenda (16.7%)
isiBhulu (2.6%)
Tshintsha

iPhondo yaLimpopo nguPhondo waseMzantsi Afrika.

uPhondo ebedla ngokwahlukana uPhondo yaTransvaal.

uKhapitali wets yiPolokwane.

abaNtu 5.273.642 bahlala phaya.

abaNtu abaninzi bathetha isiSotho (52,1%), nesiTsonga (22,4%), nesiVenda (15,9%) phaya.

Links tshintsha

Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika  
iFreyistata | iRhawuti | Mntla-Koloni | Ntshona-Koloni
KwaZulu-Natala | Mpuma-Koloni | Limpopo | Mpumalanga | Mntla-Ntshona