IsiPedi

isiPedi lulwimi oluthethwa eMzantsi Afrika. IsiPedi sithethwa ngabantu a bahlala eLimpopo, Mpumalanga nase Gauteng.

IsiPedi.
Inani yabathethi yesiSepedi eMzantsi Afrika: abantu abathetha isiPedi ekhaya.