IsiPedi

Inani yabathethi yesiSepedi eMzantsi Afrika: abantu abathetha isiPedi ekhaya.

isiPedi lulwimi oluthethwa eMzantsi Afrika. IsiPedi sithethwa ngabantu a bahlala eLimpopo, Mpumalanga nase Gauteng.