isiSotho lulwimi oluthethwa eMzantsi Afrika naseLiSuthu.

IsiSotho