EBloemfontein

Bloemfontein panorama.jpg
Bloemfontein, from the South - c1900.JPG

iBloemfontein yenye kwezintathu zoondlu-nkulu njengeNkundla ePhakamileyoas ilapho. NgesiBhulu nang esiDatshi, igama elithi 'Bloemfontein' lithetha "ukudubula (kwentyatyambo)". Esi sixeko saziwa ngokuba sisixeko seentyatyambo. zininzi iintyatyambo eBloemfontein.

ImbaliEdit

iBloemfontein yaawas funyanwa nguNjengele H. Douglas Warden ngo-1846. Yayakhelwe ukuba It was created as both a fort and a place to live. It became the center of government of the British-controlled Orange River Sovereignty (1848–54) and of the Orange Free State (later known as just Free State).