AIjagi luhlobo lwesitya sokuphatha olukwaziyo ukugcina into engamanzi, (umzekelo, amanzi). idla ngokuba sisitya esimlomo waso uvuleke kancinane. Ithululwa ngalo mlomo ke loo nto ingamanzi.  phantse zonke iiJagi  zinomqheba. 

Ijagi.

Amaphepha azalana nala

tshintsha
  • Ijagi ye-Harvest
  • IJagi wayini

ezinye ii-websites

tshintsha