I-omnivore

I-omnivore Template:IPAc-en luhlobo lwesilwanyana olufumana oluphila ngokufumana amandla kwii-iintlobo-ntlobo zokutya eziquka izityalo, izilwanyana, i-algae, i-fungi nakwi-bacteria.[1]

Eli gama lithatha ukuthi 'udla zonke' nge (Latini, omnes, omnia, othetha "zonke" okanye "yonke into" ne- vorare ethetha ukuthi "mimba"),

ImithomboEdit

  1. "Omnivore". National Geographic Education. National Geographic Society. http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/omnivore/?ar_a=4&ar_r=3. Retrieved 4 October 2012.