Iinkomo

Iinkomo zibaluleke kakhulu kwisiko lakwaNtu. Kulotyolwa ngazo, kuxhelwa zona xa kukho imicimbi emzini.

Iintlobo zeenkomoEdit