Khutsong

Khutsong ilokishi kwiPhondo yaRhawuti laseMzantsi Afrika.