IPaarl yidolophu ebekwe kumasipala waseDrakenstein ngaphakathi kuMasipala weSithili seCape Winelands kwiPhondo laseNtshona-Koloni.

Jonga idolophu usentabeni