Soweto idolophu/ilokishi kwiPhondo yaRhawuti laseMzantsi Afrika.